Bestuurlijke afspraken Belastingdienst – koepels private schuldeisers

Bestuurlijke afspraken Belastingdienst – koepels private schuldeisers

De Belastingdienst en de koepels van private schuldeisers, waaronder de VFN, hebben vandaag een bestuurlijke afspraak gemaakt over de afwikkeling van private schulden van gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire.

De afgelopen tijd is overleg gevoerd tussen de belastingdienst en de koepels van private schuldeisers om tot een oplossing te komen voor de private schulden van gedupeerde ouders. Deze schuldenlast is veelzijdig en het aantal schuldeisers is groot.

Het is de ambitie van staatssecretaris Van Huffelen van Financiën (Toeslagen en Douane) om zoveel mogelijk en in één keer de private schulden van ouders op te lossen, waardoor zij in combinatie met de kwijtschelding van publieke schulden een nieuwe start kunnen maken.

In dit kader wil de staatssecretaris:

  1. Een regeling opstellen waarmee het Rijk ouders helpt hun private schuldenlast op te lossen. Dit houdt in dat het Rijk private schulden gaat afbetalen. De precieze invulling van deze regeling wordt in samenspraak met de Tweede Kamer uitgewerkt.
  2. De regeling zal zich in elk geval uitstrekken tot bestaande betalingsachterstanden en bijkomende kosten (rente, boetes, deurwaarderskosten etc.)
  3. Aan een verdere uitwerking van de oplossing van zakelijke schulden en consumptieve kredieten wordt gewerkt. Gestreefd wordt naar een rechtvaardige en doelmatige oplossing. Enerzijds moeten ouders niet gebukt blijven gaan onder een schuldenlast. Anderzijds is het niet de bedoeling dat leningen die gebruikt zijn voor het kopen van een auto of tv worden kwijtgescholden, voor zover hier geen betalingsachterstanden zijn.

Er wordt gewerkt aan het uitvoeringsproces om de oplossing van de private schulden te realiseren. Hierbij zijn naast ministers, de VNG  gemeenten, de KBvG en de NVVK betrokken. Ouders zullen hun schulden kunnen opgeven bij één loket, zodat ze zich niet hoeven wenden tot alle individuele schuldeisers.

Met de ondertekening van de bestuurlijke afspraak nemen de koepels het op zich hun leden op te roepen mee te werken aan de uitvoering van de door de staatsecretaris op te stellen regeling ter afwikkeling van de private schulden van de ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire.