Actieplan Europese Commissie inzake financiële diensten voor de consument

Op 23 maart 2017 heeft de Europese Commissie het “Actieplan inzake financiële diensten voor de consument: Betere producten, meer keuze” gepubliceerd. Het Actieplan beschrijft “verdere stappen naar een echte van technologie gebruik makende eengemaakte markt voor financiële retaildiensten waar consumenten de beste deals krijgen en goed beschermd zijn”. Voor de VFN zijn met name actiepunt 7 en 10 uit het actieplan van belang.

Actiepunt 7:
De Commissie zal bestuderen op welke manieren de grensoverschrijdende toegang tot leningen kan worden gefaciliteerd en daarbij voor een hoog niveau van consumentenbescherming zorgen. In deze context zal de Commissie ook bekijken op welke manieren op een efficiëntere wijze overmatige schuldenlast van consumenten in verband met kredietactiviteiten kan worden aangepakt”.

Actiepunt 10:
Op basis van de werkzaamheden van de taskforce fintech en de openbare raadpleging zal de Commissie bepalen welke acties vereist zijn voor de ondersteuning van de ontwikkeling van fintech en een technologiegedreven eengemaakte markt voor financiële diensten”.

De Kabinetsreactie van 2 mei 2017 op het actieplan is in de basis positief, maar het Kabinet laat duidelijk het huidige niveau van bescherming van consumenten in Nederland prevaleren boven de verdieping van de interne markt. Voor Eurofinas is het Actieplan een belangrijk dossiers. Binnen de andere EU-lidstaten bestaan ernstige zorgen over het harmoniseren van kredietwaardigheidsbeoordelingen.