Reclameregels inzake risicovolle financiële producten

Op 20 februari 2017 heeft Minister Dijsselbloem een AmvB in consultatie gedaan waarin hij de AFM de bevoegdheid geeft om reclame-uitingen door financiële ondernemingen voor bepaalde financiële producten te verbieden.

De AFM noemt het reclameverbod bij monde van voorzitter Merel van Vroonhoven ‘een belangrijk middel in de strijd tegen giftige producten’. De AFM bereidt het verbod inmiddels voor en is op 20 februari 2017 een consultatie gestart van de markt. De AFM wil flitskredieten en ‘kredieten met een langere looptijd met een zeer hoge kredietvergoeding’ onder het verbod brengen. Ook voor onderstaande beleggingsproducten zou volgens de AFM het verbod moeten gelden:

  • Binaire opties
  • Warrants
  • Coco’s
  • CfD’s met een mogelijkheid tot restschuld
  • CfD’s met een hefboom van 10 of hoger
  • Turbo’s met een hefboom van 10 of hoger
  • Futures met een hefboom van 10 of hoger

Klik hier om het bericht van de Rijksoverheid te bekijken.
Klik hier om het bericht van de AFM te bekijken.

De VFN heeft op 17 maart gereageerd op de consultatie van het Ministerie van Financiën.

De VFN is in de basis positief over het voorgelegde Besluit. Gegeven de internationale setting waarin financiële producten worden aangeboden aan consumenten, en de beperkte Europese consistentie bij de bescherming van het consumentenbelang, kan het verbieden van reclame-uitingen voor bepaalde financiële producten bijdragen aan een betere bescherming van Nederlandse consumenten.

De VFN plaatst in haar reactie wel kanttekeningen bij de mogelijkheden om op korte termijn een breed toepassingsgebied van het reclameverbod te realiseren. Daarnaast doet de VFN in haar reactie de suggestie om de formulering van het beoogde Artikel 56a BGfo meer in lijn te brengen met Artikel 4:24a Wft.

Klik hier om de reactie van de VFN te bekijken en hier om de consultatie te bekijken.