PAY-OFF

Flitskredieten

Ondanks verschillende Kamervragen en toezeggingen omtrent de aanpak van flitskredieten hebben de betreffende aanbieders nog steeds vrij spel. De Nederlandse consument wordt nog immer overspoeld met aanbieders die kwetsbare groepen duperen met kortlopende leningen met kostenpercentages van een paar honderd procent op jaarbasis. De VFN heeft de toezichthouder AFM daarom opgeroepen om krachtig handhavend op te treden.

Naar mening van de VFN vindt bij flitskredieten veelal onvoldoende kredietwaardigheidstoetsing plaats. De kosten van een flitskrediet bedragen daarbij op jaarbasis al snel een paar honderd procent.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldt dat het aantal aanbieders van flitskrediet de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Er is op dit moment nog steeds een klein aantal aanbieders actief, vooral vanuit het buitenland. Consumenten doen er daarom nog steeds goed aan om goed naar de kosten te kijken als ze overwegen een flitskrediet af te sluiten.

20120131 Persbericht VFN Flitskredieten

Door succesvolle aanpak van AFM is het aantal Nederlandse aanbieders van flitskredieten teruggebracht tot een minimum. Een van de problemen die echter speelt is dat buitenlandse aanbieders toegang hebben tot de Nederlandse markt zonder verplicht te zijn zich aan essentiële Nederlandse regelgeving te houden zoals een maximum kredietvergoeding. In dat kader wil de overheid de regelgeving aanscherpen middels het besluit regeling flitskrediet.

De Regeling aanpak flitskrediet ziet er op toe dat financiële ondernemingen met vestiging in een andere lidstaat die via internet consumptief krediet aanbieden aan consumenten in Nederland, geen hogere kredietvergoeding in rekening mogen brengen dan is toegestaan op grond van het Besluit kredietvergoeding. Op 30 augustus heeft de VFN gereageerd op een consultatie over deze regeling. De VFN heeft in haar consultatie aangegeven het met deze maatregel eens te zijn, maar benadrukt de noodzaak voor aanvullende regelgeving omtrent deze problematiek. De consultatie kan hier worden gevonden.