PAY-OFF

Provisieverbod complexe producten – Wet en regelgeving financiële markten

In de discussies die in de achterliggende periode zijn gevoerd over het provisieverbod, heeft de VFN zich met succes sterk gemaakt voor het handhaven van de huidige provisieregelgeving bij consumptief krediet. De huidige regelgeving laat alleen een doorlopende provisie toe van aanbieder naar intermediair en alleen in die situaties dat de consument voldoet aan betalingsverplichtingen. Naar mening van de VFN zou het alternatief van een beloning van het intermediair bij het afsluiten van het product tot ongewenste prikkels kunnen leiden. In het huidige model zijn de belangen van consument, intermediair en aanbieder juist optimaal gewaarborgd.

In het verlengde van de uitwerking van het provisieverbod complexe producten is in 2012 een aantal gerelateerde onderwerpen in wet- en regelgeving uitgewerkt.