PAY-OFF

Schuldbemiddeling tegen betaling door private partijen

Het ministerie van Economische Zaken heeft een concept Vrijstellingsbesluit Schuldbemiddelaars geconsulteerd.
Kern van het voorgelegde besluit is dat private schuldbemiddelaars, onder voorwaarden, tegen betaling hun diensten kunnen gaan aanbieden. Dit is nu verboden op basis van de WCK.

De VFN ontraadt het voorgenomen besluit. Naar mening van de VFN biedt het voorliggende besluit onvoldoende waarborgen om de vereiste kwaliteit en zorgvuldigheid bij schuldbemiddelingsactiviteiten te waarborgen.
De mogelijkheid voor private schuldbemiddelaars om een vergoeding in rekening te brengen voor schuldbemiddelingsactiviteiten brengt naar mening van de VFN het risico met zich mee dat malafide partijen hun aandacht in nog sterkere mate zullen richten op de kwetsbare groep van problematische schuldenaren. Het voorliggende besluit zal naar mening van de VFN eveneens niet leiden tot een kwalitatief hoogstaand, betrouwbaar, en wenselijk alternatief voor de huidige minnelijke schuldhulpverlening en het wettelijke (Wsnp) traject.

Op 4 juli 2014 is door de minister van Economische Zaken het ontwerp Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars aangeboden aan de Kamer. De VFN ziet nog onvoldoende waarborgen voor een effectief toezicht in het ontwerp. De VFN heeft enkele wijzigingen voorgesteld: een registratieplicht, bijbehorend effectief toezicht en het creëren van meer maatwerk door de beoogde limitering van schuldregelingen tot maximaal 36 maanden te herzien.

De Tweede Kamer heeft kanttekeningen geplaatst en heeft de minister van EZ opgeroepen om geen onomkeerbare stappen te nemen ten aanzien van het ontwerp van het Besluit zolang de schriftelijke vragen van de Kamer niet zijn beantwoord.

20130822 Reactie VFN op de consultatie Vrijstellingsbesluit Schuldbemiddelaars

20140918 Reactie VFN NVI VVCM VCMB Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars