PAY-OFF

Vakbekwaamheid/diplomaplicht Wft

In reactie op de door de Tweede Kamer aangenomen moties rond de nieuwe vakbekwaamheidseisen is de overgangstermijn voor de centrale Wft-examinering verlengd tot 1 januari 2017.

Oorspronkelijk zou de overgangstermijn aflopen op 31 december 2015. Met name onder druk van de VVD-fractie is een ruimere overgangsperiode vastgesteld. De verlenging van de over­gangsperiode betekent voor iedereen meer tijd om te voldoen aan de nieuwe eisen. Tegelijker­tijd is echter het uitstellen van opleidingsinspanningen door financiële dienstverleners beloond.