Auteur: TEAM

De Consumentenbond waarschuwt in haar Geldgids voor dubbel betalen voor financieel advies. Voor veel lopende financiële producten hebben consumenten het advies al (grotendeels) via provisie betaald. Doordat veel financieels adviseurs over stappen naar een uurtarief voor advies over complexe financiële producten, bestaat de kans dat consumenten...

Het ministerie van Financiën heeft naar aanleiding van de verschillende reacties met betrekking tot vakbekwaamheid het BGfo aangepast. Wft-diploma's blijven in de toekomst geldig, ook als niet aan de PE-verplichting isvoldaan. "Om tegemoet te komen aan de wens vanuit de markt is in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk voorzien in de...

Op basis van reacties vanuit de markt heeft het ministerie van Financiën besloten om adviseurs betalen en sparen vrijgesteld te houden van diplomaplicht. Tevens zal het diploma sparen en betalen worden gewijzigd in het diploma Wft Basis. Het diploma Wft Basis blijft onderdeel van alle...

Financiële dienstverleners ontwikkelen steeds vaker bedieningsconcepten, waarbij ze via execution only-dienstverlening producten aanbieden of daar in bemiddelen. Bij execution only-dienstverlening kiest een consument (of cliënt) zelf een product inclusief alle productopties, zonder advies. De AFM maakt zich zorgen over de trend om op grotere schaal aan...

Z24.nl bericht over de hoge kosten van roodstanden in Nederland. In Duitsland heeft een onderzoek van de Duitse consumentenbond naar de kosten van roodstanden tot ophef geleid. Maar ook in Nederland zitten rentepercentages op betaalrekeningen dicht aan tegen het wettelijk toegestaan maximum. Lees het hele artikel op Z24.nl 20...

De Eerste Kamer wil dat het kabinet uiterlijk 1 juni 2013 middels een rapport van De Nederlandsche Bank informatie verschaft over de situatie bij de kredietverlening aan burgers en bedrijven. Indien noodzakelijk moet het kabinet onmiddellijk ingrijpen vindt de Eerste Kamer. Deze opvatting is neergelegd...

In de voorgestelde Europese richtlijn voor verzekeringsverkoop is een provisieverbod opgenomen voor beleggingsgerelateerde levensverzekeringen. Tevens zal voor schadeverzekeringen volledige actieve beloningstransparantie gaan gelden, met een overgangstermijn van 5 jaar. Dit meldt Amweb. Het hele artikel is te raadplegen op Amweb.nl,  4 juli 2012 ...

De Europese Commissie wil consumenten beter beschermen door gemeenschappelijke normen voor transparantie en een gelijk speelveld voor tussenpersonen en maatschappijen bij de verkoop van verzekeringen. Dit meldt AM op haar website. Een herziening van de Europese richtlijn voor intermediaire distributie, IMD, vormt een belangrijk onderdeel...

De Telegraaf bericht dat gemeenten door nieuwe wetgeving vanaf zondag verplicht zijn om mensen in financiële nood beter te helpen. Daarbij hamert staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) er in een interview met het ANP wel op dat mensen in tijden van economische tegenspoed vooral „zelf een...