Auteur: TEAM

Op 1 februari is het Keurmerk Private Lease gelanceerd. De Private Lease sector ontwikkelt zich snel. Eind 2015 waren al 36.000 Private Lease contracten afgesloten door consumenten. Hiermee was sprake van een ruime verdubbeling ten opzichte van het aantal contracten in 2014. Het Keurmerk biedt verschillende belangrijke zekerheden...

Vierde kwartaal 2015: Financieringsindex neemt toe Huishoudens in Nederland verwachten meer grote aankopen te financieren. Dit blijkt uit de vierde meting van de VFN Financieringsbarometer in 2015, die is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). De barometer geeft aan...

Per 1 januari 2016 worden nieuwe leennormen van kracht. Bij de beoordeling van de financiële omstandigheden van de consument hanteert de kredietaanbieder de leennorm. De leennorm is het bedrag dat de consument, na aftrek van vaste lasten, voor levensonderhoud ter beschikking moet hebben. De leennormen bieden...

Derde kwartaal 2015: Financieringsbarometer positief Huishoudens in Nederland verwachten meer grote aankopen te financieren. Dit blijkt uit de derde meting van de VFN Financieringsbarometer in 2015, die is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). De barometer geeft aan in...

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) consulteert vanaf vandaag de markt over de eind- en toetstermen van de herziene structuur Wft-vakbekwaamheid. Acht beroepskwalificaties vormen het uitgangspunt voor de inrichting van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk. Per beroepskwalificatie kan de vakbekwaamheid worden aangetoond met een Wft-diploma. Het ministerie van...

Op donderdag 21 mei vond het tweede VFN Young Talent event plaats bij CMS in Utrecht. VFN Young Talent is bedoeld voor jonge getalenteerde werknemers van de leden en geassocieerde leden van de VFN. Met de activiteiten worden de inhoudelijke kennis en vaardigheden verbeterd en...

Huishoudens in Nederland verwachten meer grote aankopen te financieren. Dit blijkt uit de tweede meting van de VFN Financieringsbarometer in 2015, die is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). De barometer geeft aan in hoeverre Nederlandse consumenten verwachten...

Kees Droppert en Jan Speksnijder zijn teruggetreden als Bestuurslid tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 april dit jaar. Kees en Jan hebben in de achterliggende jaren een enorme bijdrage geleverd aan het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden van de Vereniging. Tijdens de Algemene...