Auteur: Marie Louise

NRC Handelsblad stelt op basis van onderzoek dat het BKR het 'vrijwel onmogelijk' maakt om een schuldregistratie ongedaan te maken zonder tussenkomst van de rechter. Daarmee handelt BKR volgens de krant in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). NRC verwijst hierbij naar een arrest van de Hoge...

Het producentenvertrouwen is in juli gedaald naar 6,6, zo meldt het CBS. Het vertrouwen ligt hiermee nog wel ruim boven het langjarig gemiddelde. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden bedroeg in juni nog 7,2. Sinds oktober 2014 is sprake van een positief sentiment. De industrieel ondernemers waren in juli vooral minder positief...

Verzekeraars zijn steeds effectiever in de aanpak van fraude. In 2016 zijn 10.001 fraudeurs opgespoord, 20% meer dan in 2015, zo blijkt uit cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV), een onderdeel van de afdeling Dienstverlening van het Verbond van Verzekeraars. In 2016 leidde 1...

Om belemmeringen bij hypotheekverstrekking weg te nemen is vorig jaar door de toenmalig Minister voor Wonen en Rijksdienst het platform maatwerk opgestart. Aan het platform namen diverse banken en verzekeraars, hypotheekadviseurs, de NVB, het VvV, het Nibud, de Vereniging Eigen Huis, het Waarborgfonds Eigen Woningen...

Er komt geen verlenging van de restschuldregeling. Dat schrijft staatssecretaris Wiebes in antwoord op Kamervragen van de leden Ronnes en Omtzigt van het CDA. De restschuldregeling werd als crisismaatregel voor 5 jaar ingevoerd en eindigt op 31 december 2017. Door de restschuld tijdelijk (maximaal 15 jaar) aftrekbaar...

Uit de jaarlijkse enquête van Eurofinas, de Europese Federatie van Verenigingen van Financieringsmaatschappijen, blijkt dat de Eurofinas-leden in 2016 in totaal gemiddeld 10,7% meer nieuw krediet hebben verstrekt dan in 2015. Het nieuw verstrekte consumptieve krediet dat de leden verstrekten voor persoonlijke consumptie en autofinanciering...