Auteur: Marie Louise

Volgens het CBS is het consumentenvertrouwen in november gedaald t.o.v. oktober. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden komt in november uit op 13 (oktober 15). Dat is nog steeds ruim boven het langjarig gemiddelde, maar betekent wel een daling voor de vierde maand op rij. Zowel de deelindicator economisch klimaat als...

Volgens Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie bedroeg de inflatie in de EU in oktober 2,2%. Dit is iets hoger dan in september toen de inflatie 2,1% bedroeg. Ten opzichte van september vorig jaar is sprake van een stijging van 0,5 procentpunt (inflatie oktober 2018: 1,7%)....

Op 1 november heeft de VFN haar 18e lustrum groots gevierd in het Nationaal Militair Museum in Soest. Onder leiding van dagvoorzitter Jort Kelder werden tijdens het lustrumcongres de resultaten van het Nibud-onderzoek: 'Een persoonlijke lening: keuzes en ervaringen van consumenten' gepresenteerd, waaruit o.a. blijkt dat verreweg de...

Volgens eerste berekeningen van het CBS is het bbp in het 3e kwartaal van dit jaar met 0,2% gegroeid t.o.v. het 2e kwartaal. Ten opzichte van het 3e kwartaal van 2017 bedroeg de groei 2,4%. Consumenten gaven in het 3e kwartaal 2,3% meer uit dan een jaar eerder. Het is voor het 18e...

De consumentenprijzen zijn in oktober gestegen met 2,1% ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS. In september bedroeg de stijging 1,9%. De verandering van de consumentenprijsindex (CPI) is een indicator voor de inflatie in Nederland. In het zogenaamde prijzendashboard brengt het CBS naast de CPI ook andere inflatie-indicatoren in kaart, zoals prijsveranderingen...

De jaarlijkse inflatie in de eurozone komt naar verwachting uit op 2,2% in oktober, dat blijkt uit een eerste schatting van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie. In september bedroeg de inflatie 2,1%. De voornaamste aanjager van de inflatie zijn de energieprijzen, die in oktober naar verwachting met 10,6%...

De werkloosheid kwam volgens Eurostat in september uit op 8,1% in de eurozone en op 6,7% in de EU. In Tsjechië was de werkloosheid in september met 2,3% het laagst en in Griekenland met 19,0% het hoogst. De Nederlandse werkloosheid bedroeg in september 3,7%. Klik hier om het bericht van Eurostat...

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) voert per 1 mei 2019 verschillende wijzigingen door in de VFN Gedragscode voor consumptieve kredietverlening. Met de wijzigingen wordt de consument verder ondersteund om verantwoord te lenen. De aanpassingen zien met name toe op doorlopende kredieten. Gedurende de looptijd van het doorlopende krediet zal regelmatig worden getoetst of het uitstaande krediet nog past bij de financiële situatie van de consument. Als dit niet meer het geval is, zal in overleg met de consument naar oplossingen worden gezocht. De looptijd van nieuwe doorlopende kredieten zal worden beperkt tot maximaal vijftien jaren. De nieuwe Gedragscode besteedt daarnaast veel aandacht aan de zogenaamde ‘Lock-Up’ problematiek. Consumenten die met hun doorlopende krediet niet meer over kunnen stappen naar een andere aanbieder (bijvoorbeeld door strengere leennormen of veranderingen in de persoonlijke situatie) worden extra beschermd.

Volgens het CBS hebben consumenten in augustus 2,2% meer uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juli bedroeg de groei 2,6%. Vooral aan duurzame goederen (+4,6%) werd meer uitgegeven dan een jaar eerder. De CBS consumptieradar laat zien dat de omstandigheden voor consumptie in oktober minder gunstig...