Auteur: Marie Louise

Op 30 augustus heeft de VFN gereageerd op de Maatschappelijke consultatie beloningsmaatregelen financiële sector. Volgens het kabinet is het primair de verantwoordelijkheid van de financiële sector om te werken aan vertrouwen in de sector. Het kabinet geeft aan dat de overheid d.m.v. het stellen van grenzen en voorwaarden aan beloningen wel kan bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector. Hierbij hanteert zij het uitgangspunt dat "- waar mogelijk - voorkomen moet worden dat de belastingbetaler opdraait voor verliezen van falende banken en dat Nederland robuustere, sterkere banken krijgt". Om dit te verwezenlijken overweegt het kabinet drie wettelijke maatregelen m.b.t. vaste beloningen. In haar reactie onderschrijft de VFN dat vertrouwen in de financiële sector essentieel is en dat bij het herstel van vertrouwen een grote verantwoordelijkheid voor de sector zelf is weggelegd. In het consultatiedocument wordt gewezen op de serieuze stappen die in dit kader door de sector zijn gezet. De VFN benadrukt dat het voor het herstel van vertrouwen in de sector ook van belang is dat de overheid en toezichthouders deze positieve stappen (naast eventuele misstappen) ook in voldoende mate inzichtelijk maken. Ten aanzien van de eerste twee geconsulteerde maatregelen (uitbreiding claw back en de wettelijke verplichting bestanddelen van een vaste beloning waarvan de waarde afhankelijk is van de marktwaarde van de eigen onderneming een aantal jaren aan te houden) bepleit de VFN een beperking tot financiële instellingen die staatsteun genieten/hebben genoten, respectievelijk financiële instellingen die staatsteun genieten/hebben genoten en financiële instellingen die ‘too big to fail’ zijn. De VFN is (mede vanuit het oogpunt van effectiviteit en efficiency) geen voorstander van de derde maatregel, te weten; de wettelijke verplichting dat het beloningsbeleid van financiële ondernemingen voorschrijft op welke wijze de beloningen van bestuurders en medewerkers zich verhouden tot de maatschappelijke functie van de onderneming.

De consumentenprijzen zijn in augustus gestegen met 2,3% ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS. In juli bedroeg de stijging 2,1%. De verandering van de consumentenprijsindex (CPI) is een indicator voor de inflatie in Nederland. In het zogenaamde prijzendashboard brengt het CBS naast de CPI ook andere inflatie-indicatoren in kaart, zoals prijsveranderingen...

Derde kwartaal 2018: Consumentenfinancieringsindex gestegen De consumentenfinancieringsindex in het derde kwartaal van 2018 is gestegen t.o.v. van vorig kwartaal. Dit blijkt uit de derde meting van de VFN Financieringsbarometer in 2018, die is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). De barometer geeft aan in...

De werkloosheid kwam volgens Eurostat in juli uit op 8,2% in de eurozone en op 6,8% in de EU. In Tsjechië was de werkloosheid in juli met 2,3% het laagst en in Griekenland met 19,5% het hoogst. De Nederlandse werkloosheid bedroeg in juli 3,8%. Klik hier om het bericht van...

De jaarlijkse inflatie in de eurozone komt naar verwachting uit op 2,0% in augustus, dat blijkt uit een eerste schatting van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie. In juli bedroeg de inflatie 2,1%. De voornaamste aanjager van de inflatie zijn de energieprijzen, die in augustus naar verwachting met...

De gezamenlijke studieschuld van afgestudeerden is in 2017 opgelopen tot € 11,2 mld. Dat blijkt uit cijfers die de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft verstrekt aan de NOS. De cijfers laten ook zien dat de schuld gestaag oploopt, in 2009 bedroeg de schuld nog € 4,9 mld....

Volgens het CBS is het consumentenvertrouwen in augustus licht gedaald t.o.v. juli. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden komt in augustus uit op 21 (juli 23), dat is ruim boven het langjarig gemiddelde. De deelindicator economisch klimaat is gedaald en de deelindicator koopbereidheid bleef gelijk. Klik hier om het bericht van...

Volgens het CBS hebben consumenten in juni 2,8% meer uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar eerder. In mei bedroeg de groei nog 1,9%. Vooral aan duurzame goederen (+4,4%) en overige goederen (+3,2%) werd meer uitgegeven dan een jaar eerder. De CBS consumptieradar laat zien dat de omstandigheden...

Volgens de concept Macro Economische Verkenningen (cMEV) van het CPB komt de economische groei dit jaar uit op 2,8% en volgend jaar op 2,5%. De inflatie stijgt volgens de raming van 1,6% dit jaar naar 2,4% volgend jaar en de werkloosheid neemt af van 3,9% naar een...