Auteur: Marie Louise

Volgens het CBS is het consumentenvertrouwen in mei licht gedaald t.o.v. april. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden komt in mei uit op 23 (april 25), dat is nog steeds ruim boven het langjarig gemiddelde. Het vertrouwen bevindt zich al ruim een jaar lang op een niveau tussen...

Volgens het CBS hebben consumenten in maart 3,2% meer uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar eerder. In februari bedroeg de groei nog 2,6%. Vooral aan overige goederen, waaronder gas werd meer (+9,9%) uitgegeven dan een jaar eerder. De CBS consumptieradar laat zien dat de omstandigheden voor consumptie in mei iets...

Volgens eerste berekeningen van het CBS is het bbp in het eerste kwartaal van 2018 met 0,5% gegroeid t.o.v. het 4e kwartaal van vorig jaar. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017 bedroeg de groei 2,8%. Consumenten gaven in het eerste kwartaal ruim 3% meer uit dan een jaar...

Volgens de Hypotheekbarometer van BKR hadden op 1 april bijna 86.000 mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ten opzichte van een jaar eerder (toen dit aantal 98.000 bedroeg) is sprake van een daling van 12%. Het aantal betalingsachterstanden daalt sinds juli 2015 toen 113.000 mensen...

De consumentenprijzen zijn in april gestegen met 0,9% ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS. In maart bedroeg de stijging nog 1,0%. De verandering van de consumentenprijsindex (CPI) is een indicator voor de inflatie in Nederland. In het zogenaamde prijzendashboard brengt het CBS naast de CPI ook andere inflatie-indicatoren in...

De jaarlijkse inflatie in de eurozone komt naar verwachting uit op 1,2% in april, dat blijkt uit een eerste schatting van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie. In maart bedroeg de inflatie 1,3%. De categorieën 'food alcohol and tobacco' en 'energy' laten met 2,5% naar verwachting de...

In 2017 is het nieuw verstrekte consumptieve krediet door VFN-leden toegenomen met 14%. Zowel het nieuw verstrekte krediet in de vorm van autofinancieringen (+15%) als de overige consumptieve kredietverlening (+14%) zijn toegenomen ten opzichte van 2016. Het nieuw verstrekte krediet in de vorm van Persoonlijke...

Het producentenvertrouwen is in april gedaald naar 8,2, zo meldt het CBS. Het vertrouwen ligt hiermee ruim boven het langjarig gemiddelde. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden bedroeg in maart 9,5. De industrieel ondernemers waren in april minder positief over de verwachte bedrijvigheid en over de voorraden gereed product. In de...