2014

Minister Dijsselbloem (Financiën) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken rond de centrale Wft-examinering. Hij reageert hiermee op verzoeken van de Kamer. Tot en met december 2014 zijn er in totaal 60.347 examens afgenomen, met een algeheel slagingspercentage van 55,5%. Hiervan...

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzoek gedaan naar (toezicht op) de crowdfundingsector. De toezichthouder heeft naar aanleiding hier van een aantal conclusies en aanbevelingen gepubliceerd. Het onderzoek is op verzoek van de Minister van Financiën uitgevoerd. De AFM nodigt marktpartijen uit te reageren. Crowdfundingmarkt in...

Op dinsdag 25 november organiseerde de VFN het Fraude event met als thema “Digitale Fraudeontwikkeling en beheersing” in Restaurant De Markies te Woerden. Op de dag waren verantwoordelijken voor fraudebeleid en fraudespecialisten van VFN leden en geassocieerde leden aanwezig. Gertwin Wubs (voorzitter van de VFN Fraudewerkgroepen) en...

EUROFINAS, de overkoepelende Europese brancheorganisatie voor financieringsmaatschappijen, heeft haar cijfers over 2013 gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de leden van de gezamenlijke brancheorganisaties vorig jaar in totaal 2,5% meer consumptief krediet hebben verstrekt dan in 2012. Vooral de markt voor autofinancieringen liet een behoorlijke herstel zien van...

Minister Dijsselbloem (Financiën) gaat mogelijke overkreditering en andere risico´s rond leasing onderzoeken en daarbij kijken naar de bredere context. Dit schrijft hij naar aanleiding van de Wetgevingsbrief 2014 van de AFM. De AFM geeft in deze brief aan dat consumenten bij Private Lease niet hetzelfde beschermingsniveau...

Tweede kwartaal 2014: Aankoopbereidheid nog laag, financieringsbereidheid positief Uit de VFN Financieringsbarometer van het tweede kwartaal in 2014 blijkt dat huishoudens in Nederland nog voorzichtig zijn met het doen van grote aankopen, maar wel meer bereid zijn om toekomstige aankopen te financieren. Consumenten zijn in de komende...