2018

Volgens het CBS hebben consumenten in oktober 1,7% meer uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar eerder. In september bedroeg de groei 2,2%. Vooral aan diensten (+2,1%) werd meer uitgegeven dan een jaar eerder. De CBS consumptieradar laat zien dat de omstandigheden voor consumptie in december minder gunstig zijn dan in...

Volgens het CBS is het consumentenvertrouwen in december gedaald t.o.v. november. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden komt in november uit op 9 (november 13). Dat is nog steeds ruim boven het langjarig gemiddelde, maar betekent wel een daling voor de vijfde maand op rij. Zowel de deelindicator economisch klimaat als...

Volgens het CBS bedroeg het aantal werklozen in november 326.000, oftewel 3,5%% van de beroepsbevolking. Daarmee is het werkloosheidspercentage lager dan voor vlak voor de crisis, toen 3,6% van de beroepsbevolking werkloos was. Klik hier om het bericht van het CBS te bekijken....

Op 17 december heeft Minister Hoekstra van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de Agenda financiële sector. In de 23 pagina's tellende Kamerbrief gaat de Minister in op hoe de sector er voor staat en kondigt hij nieuwe maatregelen aan. De aangekondigde maatregelen ten aanzien van de consumptiefkredietmarkt zijn: "a. ontwikkelen...

De consumentenprijzen zijn in november gestegen met 2,0% ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS. In oktober bedroeg de stijging 2,1%. De verandering van de consumentenprijsindex (CPI) is een indicator voor de inflatie in Nederland. In het zogenaamde prijzendashboard brengt het CBS naast de CPI ook andere inflatie-indicatoren in kaart, zoals prijsveranderingen...

Volgens het CBS hebben consumenten in september 2,2% meer uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar eerder. In augustus bedroeg de groei 2,3%. Vooral aan voedings- en genotmiddelen goederen (+3,8%) werd meer uitgegeven dan een jaar eerder. De CBS consumptieradar laat zien dat de omstandigheden voor consumptie in november minder gunstig...

Volgens het CBS is het consumentenvertrouwen in november gedaald t.o.v. oktober. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden komt in november uit op 13 (oktober 15). Dat is nog steeds ruim boven het langjarig gemiddelde, maar betekent wel een daling voor de vierde maand op rij. Zowel de deelindicator economisch klimaat als...

Volgens Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie bedroeg de inflatie in de EU in oktober 2,2%. Dit is iets hoger dan in september toen de inflatie 2,1% bedroeg. Ten opzichte van september vorig jaar is sprake van een stijging van 0,5 procentpunt (inflatie oktober 2018: 1,7%)....

Op 1 november heeft de VFN haar 18e lustrum groots gevierd in het Nationaal Militair Museum in Soest. Onder leiding van dagvoorzitter Jort Kelder werden tijdens het lustrumcongres de resultaten van het Nibud-onderzoek: 'Een persoonlijke lening: keuzes en ervaringen van consumenten' gepresenteerd, waaruit o.a. blijkt dat verreweg de...