2018

De werkloosheid kwam volgens Eurostat in augustus uit op 8,1% in de eurozone en op 6,8% in de EU. In Tsjechië was de werkloosheid in augustus met 2,5% het laagst en in Griekenland met 19,1% het hoogst. De Nederlandse werkloosheid bedroeg in augustus 3,9%. Klik hier om het bericht van...

Het producentenvertrouwen is in september gedaald naar 5,7, zo meldt het CBS. Dit is ruim boven het langjarig gemiddelde, maar sinds het begin van dit jaar is wel sprake van een dalende trend. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden bedroeg in augustus 5,9. De industrieel ondernemers waren...

De jaarlijkse inflatie in de eurozone komt naar verwachting uit op 2,1% in september, dat blijkt uit een eerste schatting van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie. In augustus bedroeg de inflatie 2,0%. De voornaamste aanjager van de inflatie zijn de energieprijzen, die in september naar verwachting met 9,5%...

Volgens het CBS hebben consumenten in juli 2,6% meer uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juni bedroeg de groei ook 2,6%. Vooral aan voedings- en genotmiddelen (+4,9%) werd meer uitgegeven dan een jaar eerder. De CBS consumptieradar laat zien dat de omstandigheden voor consumptie in september iets...

Volgens het CBS is het consumentenvertrouwen in september licht gedaald t.o.v. augustus. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden komt in september uit op 19 (augustus 21), dat is ruim boven het langjarig gemiddelde. Zowel de deelindicator economisch klimaat als de deelindicator koopbereidheid zijn licht gedaald. Klik hier om het bericht van het...

De economische groei in het tweede kwartaal van dit jaar komt volgens Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie, in zowel de eurozone als de EU uit op 0,4% t.o.v. het eerste kwartaal. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017 bedraagt de groei in de eurozone en...

Op 30 augustus heeft de VFN gereageerd op de Maatschappelijke consultatie beloningsmaatregelen financiële sector. Volgens het kabinet is het primair de verantwoordelijkheid van de financiële sector om te werken aan vertrouwen in de sector. Het kabinet geeft aan dat de overheid d.m.v. het stellen van grenzen en voorwaarden aan beloningen wel kan bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector. Hierbij hanteert zij het uitgangspunt dat "- waar mogelijk - voorkomen moet worden dat de belastingbetaler opdraait voor verliezen van falende banken en dat Nederland robuustere, sterkere banken krijgt". Om dit te verwezenlijken overweegt het kabinet drie wettelijke maatregelen m.b.t. vaste beloningen. In haar reactie onderschrijft de VFN dat vertrouwen in de financiële sector essentieel is en dat bij het herstel van vertrouwen een grote verantwoordelijkheid voor de sector zelf is weggelegd. In het consultatiedocument wordt gewezen op de serieuze stappen die in dit kader door de sector zijn gezet. De VFN benadrukt dat het voor het herstel van vertrouwen in de sector ook van belang is dat de overheid en toezichthouders deze positieve stappen (naast eventuele misstappen) ook in voldoende mate inzichtelijk maken. Ten aanzien van de eerste twee geconsulteerde maatregelen (uitbreiding claw back en de wettelijke verplichting bestanddelen van een vaste beloning waarvan de waarde afhankelijk is van de marktwaarde van de eigen onderneming een aantal jaren aan te houden) bepleit de VFN een beperking tot financiële instellingen die staatsteun genieten/hebben genoten, respectievelijk financiële instellingen die staatsteun genieten/hebben genoten en financiële instellingen die ‘too big to fail’ zijn. De VFN is (mede vanuit het oogpunt van effectiviteit en efficiency) geen voorstander van de derde maatregel, te weten; de wettelijke verplichting dat het beloningsbeleid van financiële ondernemingen voorschrijft op welke wijze de beloningen van bestuurders en medewerkers zich verhouden tot de maatschappelijke functie van de onderneming.

De consumentenprijzen zijn in augustus gestegen met 2,3% ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS. In juli bedroeg de stijging 2,1%. De verandering van de consumentenprijsindex (CPI) is een indicator voor de inflatie in Nederland. In het zogenaamde prijzendashboard brengt het CBS naast de CPI ook andere inflatie-indicatoren in kaart, zoals prijsveranderingen...

Derde kwartaal 2018: Consumentenfinancieringsindex gestegen De consumentenfinancieringsindex in het derde kwartaal van 2018 is gestegen t.o.v. van vorig kwartaal. Dit blijkt uit de derde meting van de VFN Financieringsbarometer in 2018, die is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). De barometer geeft aan in...