2018

De werkloosheid kwam volgens Eurostat in juli uit op 8,2% in de eurozone en op 6,8% in de EU. In Tsjechië was de werkloosheid in juli met 2,3% het laagst en in Griekenland met 19,5% het hoogst. De Nederlandse werkloosheid bedroeg in juli 3,8%. Klik hier om het bericht van...

De jaarlijkse inflatie in de eurozone komt naar verwachting uit op 2,0% in augustus, dat blijkt uit een eerste schatting van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie. In juli bedroeg de inflatie 2,1%. De voornaamste aanjager van de inflatie zijn de energieprijzen, die in augustus naar verwachting met...

De gezamenlijke studieschuld van afgestudeerden is in 2017 opgelopen tot € 11,2 mld. Dat blijkt uit cijfers die de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft verstrekt aan de NOS. De cijfers laten ook zien dat de schuld gestaag oploopt, in 2009 bedroeg de schuld nog € 4,9 mld....

Volgens het CBS is het consumentenvertrouwen in augustus licht gedaald t.o.v. juli. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden komt in augustus uit op 21 (juli 23), dat is ruim boven het langjarig gemiddelde. De deelindicator economisch klimaat is gedaald en de deelindicator koopbereidheid bleef gelijk. Klik hier om het bericht van...

Volgens het CBS hebben consumenten in juni 2,8% meer uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar eerder. In mei bedroeg de groei nog 1,9%. Vooral aan duurzame goederen (+4,4%) en overige goederen (+3,2%) werd meer uitgegeven dan een jaar eerder. De CBS consumptieradar laat zien dat de omstandigheden...

Volgens de concept Macro Economische Verkenningen (cMEV) van het CPB komt de economische groei dit jaar uit op 2,8% en volgend jaar op 2,5%. De inflatie stijgt volgens de raming van 1,6% dit jaar naar 2,4% volgend jaar en de werkloosheid neemt af van 3,9% naar een...

Volgens eerste berekeningen van het CBS is het bbp in het 2e kwartaal van dit jaar met 0,7% gegroeid t.o.v. het 1e kwartaal. Ten opzichte van het 2e kwartaal van 2017 bedroeg de groei 2,9%. Consumenten gaven in het 2e kwartaal ruim 2% meer uit dan een jaar eerder. Het is voor het...

De consumentenprijzen zijn in juli gestegen met 2,1% ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS. In juni bedroeg de stijging 1,7%. De verandering van de consumentenprijsindex (CPI) is een indicator voor de inflatie in Nederland. In het zogenaamde prijzendashboard brengt het CBS naast de CPI ook andere inflatie-indicatoren in kaart, zoals prijsveranderingen...

Op 23 juli is in de Staatscourant de Regeling tot 'Wijziging Vrijstelingsregeling in verband met het onder bepaalde omstandigheden vrijstellen van het verlenen van uitstel van betaling van een bestaande vordering tot betaling van een geldsom' gepubliceerd. De vrijstellingsregeling is volgens de Minister van Financiën...