2018

De consumentenprijzen zijn in februari gestegen met 1,2% ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS. In januari bedroeg de stijging nog 1,5%. De verandering van de consumentenprijsindex (CPI) is een indicator voor de inflatie in Nederland. In het zogenaamde prijzendashboard brengt het CBS naast de CPI ook andere inflatie-indicatoren in kaart, zoals...

Het aantal private leasecontracten bedroeg eind 2017 103.000, dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Dat is een stijging van ruim 60% t.o.v. eind 2016, toen sprake was van 64.000 private leasecontracten. De VNA constateert daarnaast een langzame verschuiving van kleine auto's naar...

Op 24 januari heeft de AFM haar Agenda voor 2018 gepubliceerd. De AFM spreekt voor dit jaar van een drietal trends die risico's met zich meebrengen, te weten: de toenemende digitalisering, de (aanhoudende) lage rente en het vervagen van de grenzen van financiële markten. In haar Meerjarenagenda 2016-2018...

Volgens het CBS bedroeg het aantal werklozen in januari 380.000, oftewel 4,2% van de beroepsbevolking (december 4,4%). Daarmee is het werkloosheidspercentage nog iets hoger dan voor de crisis. In november 2008 was 3,6% van de beroepsbevolking werkloos. De werkloosheid bereikte een hoogtepunt in februari 2014 (7,9%)...

Volgens eerste berekeningen van het CBS is het bbp in het vierde kwartaal van vorig jaar met 0,8% gegroeid t.o.v. het derde kwartaal. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016 bedroeg de groei 2,9%. De groei wordt voor een belangrijk deel verklaard door de export. De bestedingen...

De consumentenprijzen zijn in januari gestegen met 1,5% ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS. In december bedroeg de stijging nog 1,3%. Met name elektriciteit en gas werden (mede als gevolg van hogere energiebelastingen) duurder. De verandering van de consumentenprijsindex (CPI) is een indicator voor de inflatie in Nederland....