PAY-OFF

Normen en Gedragscodes

Fraudepreventie

Het bestrijden van fraude is nadrukkelijk een gezamenlijk belang van de consumptief krediet branche. De VFN leden werken dan ook samen bij het bestrijden ervan. Dit gebeurt onder andere door het delen van gegevens over fraudeurs. Hierbij houden VFN leden zich aan het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen, welke is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens.