PAY-OFF

Marktcijfers gebaseerd op het CKI van BKR

Het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van BKR is een bron van informatie over de ontwikkeling van de consumptief krediet markt.

Met BKR Online Statistics wordt door BKR aan de organisaties die zijn aangesloten bij BKR inzicht geboden in de ontwikkeling van de portefeuille ten opzichte van de markt.

BKR stelt ook periodiek informatie omtrent nieuwe productie en uitstaand saldo uit BKR Online Statistics beschikbaar aan de VFN. De betreffende cijfers vormen een alternatief voor de marktinformatie zoals die tot en met december 2013 door het CBS beschikbaar werd gesteld.

 

Nieuw verstrekt krediet* in € mio op kwartaalbasis:

 

Meerjarige ontwikkeling uitstaand saldo* in € mio per jaarultimo:

* De analyse is gebaseerd op overeenkomsten met consumenten die door bij BKR aangesloten organisaties (deelnemers) in het CKI van BKR zijn geregistreerd. Een nadere toelichting op de definities en registratieregels (waaronder registratiegrenzen) is beschikbaar in het Algemeen Reglement CKI van BKR (https://www.bkr.nl/over-bkr/algemeen-reglement). Aanpassingen in het Algemeen Reglement kunnen van invloed zijn op de analyse en de vergelijkbaarheid tussen kwartalen. Zo zijn op 1 december 2016 de registratiegrenzen van overeenkomsten in het CKI, zowel in looptijd als Euro, gewijzigd. Dit heeft een eenmalig effect in het vierde kwartaal 2016.