PAY-OFF

Media & Politiek

De VFN hecht aan goede informatievoorziening voor de media en voor de politiek. Hier vindt u de belangrijkste actuele (wet- en regelgevings) dossiers en een korte toelichting op de positie van de VFN. Bij de verschillende onderwerpen zijn ook de meest recente brieven opgenomen die door de VFN zijn verzonden naar ministeries en Kamerleden en de meest recente persberichten.

Voor vragen, informatie of interviews kunt u contact opnemen met VFN Communicatie.

Secretariaat VFN
tel.: 070 – 314 24 42
email: m.tazelaar@vfn.nl