De economische groei in het tweede kwartaal van dit jaar komt volgens Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie, in zowel de eurozone als de EU uit op 0,4% t.o.v. het eerste kwartaal. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017 bedraagt de groei in de eurozone en...

Op 30 augustus heeft de VFN gereageerd op de Maatschappelijke consultatie beloningsmaatregelen financiële sector. Volgens het kabinet is het primair de verantwoordelijkheid van de financiële sector om te werken aan vertrouwen in de sector. Het kabinet geeft aan dat de overheid d.m.v. het stellen van grenzen en voorwaarden aan beloningen wel kan bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector. Hierbij hanteert zij het uitgangspunt dat "- waar mogelijk - voorkomen moet worden dat de belastingbetaler opdraait voor verliezen van falende banken en dat Nederland robuustere, sterkere banken krijgt". Om dit te verwezenlijken overweegt het kabinet drie wettelijke maatregelen m.b.t. vaste beloningen. In haar reactie onderschrijft de VFN dat vertrouwen in de financiële sector essentieel is en dat bij het herstel van vertrouwen een grote verantwoordelijkheid voor de sector zelf is weggelegd. In het consultatiedocument wordt gewezen op de serieuze stappen die in dit kader door de sector zijn gezet. De VFN benadrukt dat het voor het herstel van vertrouwen in de sector ook van belang is dat de overheid en toezichthouders deze positieve stappen (naast eventuele misstappen) ook in voldoende mate inzichtelijk maken. Ten aanzien van de eerste twee geconsulteerde maatregelen (uitbreiding claw back en de wettelijke verplichting bestanddelen van een vaste beloning waarvan de waarde afhankelijk is van de marktwaarde van de eigen onderneming een aantal jaren aan te houden) bepleit de VFN een beperking tot financiële instellingen die staatsteun genieten/hebben genoten, respectievelijk financiële instellingen die staatsteun genieten/hebben genoten en financiële instellingen die ‘too big to fail’ zijn. De VFN is (mede vanuit het oogpunt van effectiviteit en efficiency) geen voorstander van de derde maatregel, te weten; de wettelijke verplichting dat het beloningsbeleid van financiële ondernemingen voorschrijft op welke wijze de beloningen van bestuurders en medewerkers zich verhouden tot de maatschappelijke functie van de onderneming.

De consumentenprijzen zijn in augustus gestegen met 2,3% ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS. In juli bedroeg de stijging 2,1%. De verandering van de consumentenprijsindex (CPI) is een indicator voor de inflatie in Nederland. In het zogenaamde prijzendashboard brengt het CBS naast de CPI ook andere inflatie-indicatoren in kaart, zoals prijsveranderingen...

Derde kwartaal 2018: Consumentenfinancieringsindex gestegen De consumentenfinancieringsindex in het derde kwartaal van 2018 is gestegen t.o.v. van vorig kwartaal. Dit blijkt uit de derde meting van de VFN Financieringsbarometer in 2018, die is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). De barometer geeft aan in...

De werkloosheid kwam volgens Eurostat in juli uit op 8,2% in de eurozone en op 6,8% in de EU. In Tsjechië was de werkloosheid in juli met 2,3% het laagst en in Griekenland met 19,5% het hoogst. De Nederlandse werkloosheid bedroeg in juli 3,8%. Klik hier om het bericht van...