Volgens eerste berekeningen van het CBS is het bbp in het 2e kwartaal van dit jaar met 0,7% gegroeid t.o.v. het 1e kwartaal. Ten opzichte van het 2e kwartaal van 2017 bedroeg de groei 2,9%. Consumenten gaven in het 2e kwartaal ruim 2% meer uit dan een jaar eerder. Het is voor het...

De consumentenprijzen zijn in juli gestegen met 2,1% ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS. In juni bedroeg de stijging 1,7%. De verandering van de consumentenprijsindex (CPI) is een indicator voor de inflatie in Nederland. In het zogenaamde prijzendashboard brengt het CBS naast de CPI ook andere inflatie-indicatoren in kaart, zoals prijsveranderingen...

Op 23 juli is in de Staatscourant de Regeling tot 'Wijziging Vrijstelingsregeling in verband met het onder bepaalde omstandigheden vrijstellen van het verlenen van uitstel van betaling van een bestaande vordering tot betaling van een geldsom' gepubliceerd. De vrijstellingsregeling is volgens de Minister van Financiën...

De gemiddelde Nederlandse hypotheekrente op nieuw afgesloten hypotheken bedroeg in mei 2,4%, aldus DNB. Daarmee is de hypotheekrente sinds eind 2016 stabiel. Volgens de toezichthouder liet de hypotheekrente van begin 2012 tot eind 2016 een sterke daling van 2 procentpunt zien. Sinds anderhalf jaar neemt de...

De werkloosheid kwam volgens Eurostat in juni uit op 8,3% in de eurozone en op 6,9% in de EU. In Tsjechië was de werkloosheid in juni met 2,4% het laagst en in Griekenland met 20,2% het hoogst. De Nederlandse werkloosheid bedroeg in juni 3,9%. Klik hier om het bericht van...

De jaarlijkse inflatie in de eurozone komt naar verwachting uit op 2,1% in juli, dat blijkt uit een eerste schatting van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie. In juni bedroeg de inflatie 2,0%. De voornaamste aanjager van de inflatie zijn de energieprijzen, die in juli naar verwachting met...