De consumentenprijzen zijn in april gestegen met 0,9% ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS. In maart bedroeg de stijging nog 1,0%. De verandering van de consumentenprijsindex (CPI) is een indicator voor de inflatie in Nederland. In het zogenaamde prijzendashboard brengt het CBS naast de CPI ook andere inflatie-indicatoren in...

De jaarlijkse inflatie in de eurozone komt naar verwachting uit op 1,2% in april, dat blijkt uit een eerste schatting van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie. In maart bedroeg de inflatie 1,3%. De categorieën 'food alcohol and tobacco' en 'energy' laten met 2,5% naar verwachting de...

In 2017 is het nieuw verstrekte consumptieve krediet door VFN-leden toegenomen met 14%. Zowel het nieuw verstrekte krediet in de vorm van autofinancieringen (+15%) als de overige consumptieve kredietverlening (+14%) zijn toegenomen ten opzichte van 2016. Het nieuw verstrekte krediet in de vorm van Persoonlijke...

Het producentenvertrouwen is in april gedaald naar 8,2, zo meldt het CBS. Het vertrouwen ligt hiermee ruim boven het langjarig gemiddelde. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden bedroeg in maart 9,5. De industrieel ondernemers waren in april minder positief over de verwachte bedrijvigheid en over de voorraden gereed product. In de...

Volgens het CBS is het consumentenvertrouwen in april licht gestegen t.o.v. maart. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden komt in april uit op 25 (maart 24), dat is ruim boven het langjarig gemiddelde. Het vertrouwen bevindt zich al ruim een jaar lang op een niveau tussen de 23...