Op dinsdag 17 november jl. organiseerde de VFN een webinar inzake de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het productontwikkelingsproces.  De wettelijke bepalingen met betrekking tot het productontwikkelingsproces zijn voor zover relevant voor kredietaanbieders opgenomen in artikel 32 BGfo Wft. Aanleiding voor het organiseren van dit...

De consumentenfinancieringsindex in het vierde kwartaal van 2019 is gestegen t.o.v. vorig kwartaal. Dit blijkt uit de vierde meting van de VFN Financieringsbarometer in 2019, die is opgesteld door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de VFN. De barometer geeft aan in hoeverre Nederlandse consumenten verwachten aankopen...

De AFM heeft vandaag de resultaten gepubliceerd van een praktijkonderzoek dat gezamenlijk met Freo is uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat de manier waarop een lening online wordt aangeboden de keuzes van consumenten tijdens het afsluitproces (onverwacht) kan beïnvloeden. De AFM roept kredietaanbieders op hun...

De consumentenfinancieringsindex in het derde kwartaal van 2019 is gestegen t.o.v. vorig kwartaal. Dit blijkt uit de derde meting van de VFN Financieringsbarometer in 2019, die is opgesteld door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de VFN. De barometer geeft aan in hoeverre Nederlandse consumenten verwachten aankopen...

  De minister van Financiën heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over het Actieplan Consumentenkeuzes. Aanbieders van financiële producten, dienstverleners, belangenorganisaties, toezichthouders en beleidsmakers op de financiële markten zijn zich steeds meer bewust van het belang van verstandige financiële keuzes. Verstandige keuzes zorgen voor weerbare huishoudens....