Op 24 januari heeft de AFM haar Agenda voor 2018 gepubliceerd. De AFM spreekt voor dit jaar van een drietal trends die risico's met zich meebrengen, te weten: de toenemende digitalisering, de (aanhoudende) lage rente en het vervagen van de grenzen van financiële markten. In haar Meerjarenagenda 2016-2018...

Volgens het CBS bedroeg het aantal werklozen in januari 380.000, oftewel 4,2% van de beroepsbevolking (december 4,4%). Daarmee is het werkloosheidspercentage nog iets hoger dan voor de crisis. In november 2008 was 3,6% van de beroepsbevolking werkloos. De werkloosheid bereikte een hoogtepunt in februari 2014 (7,9%)...

Volgens eerste berekeningen van het CBS is het bbp in het vierde kwartaal van vorig jaar met 0,8% gegroeid t.o.v. het derde kwartaal. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016 bedroeg de groei 2,9%. De groei wordt voor een belangrijk deel verklaard door de export. De bestedingen...

De consumentenprijzen zijn in januari gestegen met 1,5% ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS. In december bedroeg de stijging nog 1,3%. Met name elektriciteit en gas werden (mede als gevolg van hogere energiebelastingen) duurder. De verandering van de consumentenprijsindex (CPI) is een indicator voor de inflatie in Nederland....

Uit het Nationaal Leenonderzoek 2017/2018 van Geldshop blijkt dat het gemiddelde leenbedrag voor consumenten in 2017 uitkwam op € 14.817,-. Dat betekent een daling van 19,2 % t.o.v. 2016. Het aantal leenaanvragen steeg  afgelopen jaar daarentegen met 27,4%. De belangrijkste 3 leendoelen zijn volgens Geldshop...