Het aantal bedrijven dat in augustus failliet is verklaard was sinds 2001 niet zo laag, dat meldt het CBS. In augustus werden 224 faillissementen uitgesproken, 39 minder dan in juli. Het aantal faillissementen bereikte een piek in mei 2013, sinds die tijd is sprake van...

Volgens het Studentenonderzoek 2017 van het NIBUD heeft 55% van de studenten een rentedragende lening bij DUO, gemiddeld lenen  studenten € 490,- per maand. Van de eerste- en tweedejaarsstudenten heeft 62% een lening, dat is een stuk hoger dan ten tijde van het oude stelsel in...

De Rabobank is vandaag van start gegaan met de zogenaamde IBAN-Naam Check bij internet- en mobielbankieren. Bij online overboekingen naar Nederlandse rekeningnummers wordt voortaan gecheckt of naam en nummer overeenkomen. Indien de ingevulde naam bij een IBAN anders is dan de naam die bij de bank...

Het producentenvertrouwen is in augustus gedaald naar 5,4, zo meldt het CBS. Het vertrouwen ligt hiermee nog wel ruim boven het langjarig gemiddelde. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden bedroeg in juli nog 6,6. Sinds oktober 2014 is sprake van een positief sentiment. De industrieel ondernemers waren in augustus vooral minder...

Naar aanleiding van berichtgeving in NRC Handelsblad, hebben de Kamerleden Jasper van Dijk en Leijten Kamervragen gesteld over de schuldregistratie bij BKR. Ze vragen de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid o.a. om met het BKR "in gesprek te gaan...