Verzekeraars zijn steeds effectiever in de aanpak van fraude. In 2016 zijn 10.001 fraudeurs opgespoord, 20% meer dan in 2015, zo blijkt uit cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV), een onderdeel van de afdeling Dienstverlening van het Verbond van Verzekeraars. In 2016 leidde 1...

Om belemmeringen bij hypotheekverstrekking weg te nemen is vorig jaar door de toenmalig Minister voor Wonen en Rijksdienst het platform maatwerk opgestart. Aan het platform namen diverse banken en verzekeraars, hypotheekadviseurs, de NVB, het VvV, het Nibud, de Vereniging Eigen Huis, het Waarborgfonds Eigen Woningen...

Er komt geen verlenging van de restschuldregeling. Dat schrijft staatssecretaris Wiebes in antwoord op Kamervragen van de leden Ronnes en Omtzigt van het CDA. De restschuldregeling werd als crisismaatregel voor 5 jaar ingevoerd en eindigt op 31 december 2017. Door de restschuld tijdelijk (maximaal 15 jaar) aftrekbaar...