Volgens eerste berekeningen van het CBS is de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,4% gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal 2016. Dit komt overeen met een groei van 3,4% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2016, de grootste percentuele mutatie t.o.v....

Het Nederlandse spaaroverschot, dat in 2013 nog 10% van het BBP bedroeg loopt sindsdien terug en kwam in 2016 uit op 7.9% BBP, aldus het CBS. Het spaaroverschot (overschot op de lopende rekening) houdt in dat alle Nederlandse ingezetenen (bedrijven, overheid en huishoudens) minder uitgeven dan...

In antwoord op Kamervragen van Henk Nijboer (PvdA) heeft Minister Dijsselbloem een ministeriele regeling aangekondigd die bepaalt dat de bevoegdheid van de AFM om de mogelijkheden van reclame-uitingen van bepaalde risicovolle financiële producten te beperken (reclameverbod; verwachte ingangsdatum 1 juli 2017) ook ziet op online-reclame-uitingen van...

Persbericht Den Haag, 20 april 2017 Groei in consumptief krediet zet door De VFN leden hebben in 2016 meer consumptief krediet verstrekt. In 2016 werd € 3,4 miljard aan leningen verstrekt. Ten opzichte van 2015 betekent dit een groei van 21%. De groei in 2016 volgt op eerder...