Uit de jaarlijkse enquête van Eurofinas, de Europese Federatie van Verenigingen van Financieringsmaatschappijen, blijkt dat er in 2015 flink meer consumptief krediet is verstrekt. Gemiddeld is het nieuw verstrekte consumptieve krediet voor persoonlijke consumptie in 2015 met 6,2% gestegen ten opzichte van 2014. Dit is...

Uit onderzoek van de ACM blijkt dat een beperkt aantal grote bedrijven het merendeel van de markt van veel financiële diensten in handen heeft en dat concurrentie niet altijd effectief is. Ondanks grote verschillen, ontstaat vaak een beeld van een ‘oligopolie met significante toetredingsbarrières’. Om de...

Deze kabinetsperiode zullen de LTV en de hypotheekrenteaftrek niet verder worden beperkt, zo heeft Minister Blok aangegeven tijdens het SEH congres van erkend hypotheekadviseurs. De maximale LTV bedraagt dit jaar 102% en wordt teruggebracht tot 100% in 2018. Mocht de LTV in de toekomst toch...

Zoals bekend zal het provisieverbod in 2017 worden geëvalueerd. Op 13 juni heeft de Minister van Financiën de contouren van deze evaluatie geschetst. Het provisieverbod, dat sinds 1 januari 2013 van kracht is, moet bijdragen aan een cultuurverandering in de financiële sector, waarbij de nadruk...

Tweede kwartaal 2016: Consumentenfinancieringsindex afgenomen De consumentenfinancieringsindex in het tweede kwartaal van 2016 is gedaald. Dit blijkt uit de tweede meting van de VFN Financieringsbarometer in 2016, die is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). De barometer geeft aan...