Op donderdag 21 mei vond het tweede VFN Young Talent event plaats bij CMS in Utrecht. VFN Young Talent is bedoeld voor jonge getalenteerde werknemers van de leden en geassocieerde leden van de VFN. Met de activiteiten worden de inhoudelijke kennis en vaardigheden verbeterd en...

Huishoudens in Nederland verwachten meer grote aankopen te financieren. Dit blijkt uit de tweede meting van de VFN Financieringsbarometer in 2015, die is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). De barometer geeft aan in hoeverre Nederlandse consumenten verwachten...

Kees Droppert en Jan Speksnijder zijn teruggetreden als Bestuurslid tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 april dit jaar. Kees en Jan hebben in de achterliggende jaren een enorme bijdrage geleverd aan het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden van de Vereniging. Tijdens de Algemene...

Minister Dijsselbloem (Financiën) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken rond de centrale Wft-examinering. Hij reageert hiermee op verzoeken van de Kamer. Tot en met december 2014 zijn er in totaal 60.347 examens afgenomen, met een algeheel slagingspercentage van 55,5%. Hiervan...

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzoek gedaan naar (toezicht op) de crowdfundingsector. De toezichthouder heeft naar aanleiding hier van een aantal conclusies en aanbevelingen gepubliceerd. Het onderzoek is op verzoek van de Minister van Financiën uitgevoerd. De AFM nodigt marktpartijen uit te reageren. Crowdfundingmarkt in...