Er worden nog steeds veelvuldig flitskredieten worden aangeboden. Dit constateert MoneyView in haar item over Consumptief Krediet. Waar aanbieders van flitskredieten eerst hoge transactiekosten vroegen, ontwijken ze nu het maximale toegestane rentepercentage van 15% door bijvoorbeeld advieskosten voor aanvullende verzekeringen te vragen. Als deze kosten...

Nederlandse consumenten zijn ten opzichte van vorig jaar meer bereid om geplande aankopen te financieren.Dit blijkt uit de VFN Financieringsbarometer, die in maart voor het eerst is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN).De koopbereidheid van consumenten is...

De geringe beschikbaarheid van stabiele marktfinanciering en de hoge depositorente vormen belangrijke verklaringen voor de relatief hoge hypotheekrentes in Nederland. Dit blijkt uit een studie van De Nederlandse Bank (DNB).DNB ziet dat de hoge besparingen van Nederlandse huishoudens via pensioensfondsen vooral in het buitenland terechtkomen. Hierdoor zijn de...

Het Nibud en het BKR hebben kritiek op de berekeningen van minister Bussemaker (Onderwijs) over het sociaal leenstelsel. Dit bericht Nu.nl. Eerder informeerde Bussemaker de Kamer per brief over door het CPB uitgevoerd onderzoek. In deze berekingen wordt onterecht geen rekening gehouden met mogelijke rentestijgingen. De...