De Tweede Kamer wil de cookiewetgeving versoepelen. Dit bericht Nu.nl. De pop up vensters waarbij bezoekers om toestemming wordt gevraagd komen de gebruiksvriendelijkheid niet ten goede. Bart de Liefde van de VVD stelt voor om deze te vervangen voor een informatief balkje over de gebruikte cookies, welke...

Verzekeraars willen 'substantieel' meer investeren in de Nederlandse economie, door onder andere meer leningen aan het mkb te verstrekken.Dit heeft het Verbond van Verzekeraars laten weten aan NU.nl. De verzekeraars willen dat de regelgeving wordt aangepast om dit mogelijk te maken.Woensdag vindt in de Tweede...

De aanscherping van de vakbekwaamheidseisen zal juist contraproductief uitpakken. Dat stelt Diks Verzekeringen op VVPonline. Per 1 januari 2014 geldt voor alle adviseurs een diplomaplicht. Diks waarschuwt onder andere voor aanzienlijke stijging van de loonkosten door opleidingsinvesteringen en afschrijving van lager geschoold personeel. Consumenten zullen te...

Het bestuur van de Stichting Holland Financial Centre heeft besloten om de publiek-private samenwerking in de huidige vorm te beëindigen. De minister van Financiën en Tweede Kamerleden zijn van mening dat de huidige wijze van samenwerking een schijn van rolvermenging tussen private sector, toezichthouders en...

Het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland hebben afgesproken om fraudegegevens te delen. Dit meldt de NOS. Er is een convenant gesloten om het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit uit te breiden met fraude bij zorgverzekeringen. Door gegegevens te combineren willen de verzekeraars opsporing en aanpak van verzekeringsfraude verbeteren. Lees...