De consumentenprijzen zijn in 2018 gemiddeld met 1,7% gestegen t.o.v. 2017, zo heeft het CBS becijferd. Dat betekent de sterkste stijging sinds 2013. De prijzen van elektriciteit (+15,7%) en gas (+7,5%) stegen sterk. De prijzen van abonnementen voor mobiele telefonie en mobiele telefoons lieten een daling zien.Daarnaast...

De consumentenprijzen zijn in december gestegen met 2,0% ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS. In november bedroeg de stijging ook 2,0%. De verandering van de consumentenprijsindex (CPI) is een indicator voor de inflatie in Nederland. In het zogenaamde prijzendashboard brengt het CBS naast de CPI ook andere inflatie-indicatoren in kaart, zoals...

Volgens het CBS hebben consumenten in oktober 1,7% meer uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar eerder. In september bedroeg de groei 2,2%. Vooral aan diensten (+2,1%) werd meer uitgegeven dan een jaar eerder. De CBS consumptieradar laat zien dat de omstandigheden voor consumptie in december minder gunstig zijn dan in...

Volgens het CBS is het consumentenvertrouwen in december gedaald t.o.v. november. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden komt in november uit op 9 (november 13). Dat is nog steeds ruim boven het langjarig gemiddelde, maar betekent wel een daling voor de vijfde maand op rij. Zowel de deelindicator economisch klimaat als...