Uit de nieuwe koopkrachtberekeningen van het Nibud blijkt dat bijna iedereen de koopkracht ziet dalen. Gepensioneerden en ouders met kinderen in de kinderopvang leveren het meest in. Het Nibud maakt zich zorgen om bijstandsgerechtigden. Voor hen heeft ze een online Persoonlijk Budgetadvies beschikbaar. Ook worden mensen met relatief...

BKR meldt dat in 2012 het aantal consumenten met een betalingsachterstand is gestegen. Wel concludeert algemeen directeur BKR Peter van den Bosch dat consumenten in 2012 voorzichtiger zijn met het afsluiten van een lening. Het aantal afgesloten nieuwe leningen is namelijk gedaald. BKR adviseert consumenten om alert te zijn op...

De PvdA wil dat de Autoriteit Financiële Markten en/of de Nederlandse Mededingingsautoriteit de tarieven van creditcardmaatschappijen gaan onderzoeken. Dit heeft de partij gevraagd aan de ministers van Financiën en Economische Zaken. Detailhandel Nederland stelde gisteren in de Telegraaf dat creditcardmaatschappijen hoge vergoedingen vragen voor betalingstransacties....

De Raad van State heeft advies uitgebracht over het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013. Hierin is de Raad van State onder andere kritisch over een Bankierseed voor medewerkers bij financiële ondernemingen. Deze plicht zou alleen voor beleidsbepalers hoeven te gelden. Over de voorgestelde maximumnorm voor hypotheken stelt ze niet overtuigd te...