De PvdA wil dat de Autoriteit Financiële Markten en/of de Nederlandse Mededingingsautoriteit de tarieven van creditcardmaatschappijen gaan onderzoeken.Dit heeft de partij gevraagd aan de ministers van Financiën en Economische Zaken.Detailhandel Nederland stelde gisteren in de Telegraaf dat creditcardmaatschappijen hoge vergoedingen vragen voor betalingstransacties....

De Raad van State heeft advies uitgebracht over het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013.Hierin is de Raad van State onder andere kritisch over een Bankierseed voor medewerkers bij financiële ondernemingen. Deze plicht zou alleen voor beleidsbepalers hoeven te gelden.Over de voorgestelde maximumnorm voor hypotheken stelt ze niet overtuigd te...

Minister Dijsselbloem (Financiën) is toch niet van plan om de nieuwe hyotheekregels te versoepelen, dit tot teleurstelling van Vereniging Eigen Huis (VEH) en Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD).De Minister stelt dat de voorgestelde versoepeling niet wordt geaccepteerd door Brussel. Vorige week nam de Eerste Kamer een motie aan om...

De Tweede Kamer wil nu ook loonmatiging van de vaste salarissen bij Nederlandse banken. Gisteren heeft een meerderheid van de Tweede Kamer een motie van GroenLinks aangenomen die het kabinet verplicht banken hier toe te bewegen. Op deze manier hoopt de Kamer de kredietverstrekking te verhogen. Eerder besloot...