Om te komen tot normalisatie en certificatie in de schuldhulpverlening zal op 14 februari 2007 de NEN-normcommissie leven in worden geblazen. De bijeenkomst deze dag zal uitsluitsel geven over welke organisaties wel en welke niet betrokken willen zijn bij de NEN-normcommissie 'Schuldhulpverlening'. De VFN zal in...

VFN wil normen aanpassen om overkreditering onmogelijk te maken Vandaag heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een rapport gepresenteerd over het aanbieden en verstrekken van consumptief krediet. De AFM is positief over de insteek van de markt ter verbetering van gedragscodes. De VFN is verheugd over dit...

Hulpverlening en kredietgevers slaan handen ineen voor betere bemiddeling Organisaties betrokken bij de schuldhulpverlening hebben een noodsignaal afgegeven. Een sterk stijgend percentage aanvragen voor hulp bij problematische schulden worden niet opgelost binnen het daarvoor bestemde minnelijk traject. Dit traject (waarbij de schuldenaar begeleid wordt bij de...

Minister Gerrit Zalm beantwoordde de onderstaande vragen van de VFN op 27 november 2006. Als consumenten overwegen een consumptieve lening op te nemen, welke raad zou u ze dan willen meegeven? Ik raad mensen af zich in de schulden te steken voor luxegoederen of korte termijnuitgaven. Vaar...

Huishoudens in Nederland verwachten wederom meer grote aankopen te financieren. Dit blijkt uit de eerste meting van de VFN Financieringsbarometer in 2015, die in maart is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). De barometer geeft aan in hoeverre...