Aankoopbereidheid iets gedaald, Financieringsbereidheid gestegenHuishoudens in Nederland verwachten iets minder grote aankopen te doen, maar deze vaker te financieren. Dit blijkt uit de eerste meting van de VFN Financieringsbarometer in 2014, die in april is opgesteld door onderzoeksbureau GfK in opdracht van de Vereniging van...

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldt dat het aantal aanbieders van flitskrediet de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Er is op dit moment nog steeds een klein aantal aanbieders actief. Consumenten doen er daarom nog steeds goed aan om goed naar de kosten te kijken...

VFN leden communiceren vanaf nu met consumenten in een taalniveau dat niet ingewikkelder is dan B2. Het doel is om te communiceren in taalniveau B1.Er zijn zes taalniveaus (eenvoudig A1 tot en met zeer complex C2). Taalniveau B1 wordt goed begrepen door ongeveer 85% van de...

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en opleidings- en exameninstituut Lindenhaeghe hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Aan de leden, geassocieerde leden en distributiepartners van de VFN wordt een uitgebreid opleidingspakket aangeboden. Naast de verschillende bestaande Wft opleidingen zullen ook op maat ingerichte opleidingen voor...

De Consumptief Krediet markt vertoont tekenen van herstel na 5 jaren van krimp. In september 2013 is het nieuw verstrekte krediet met 1% licht gestegen ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Sinds eind 2008 is het maandelijks verstrekte...

Consumenten moeten waakzaam zijn voor onbekende tussenpersonen die hen de komende maanden benaderen. De Consumentenbond spreekt deze waarschuwing uit na meldingen van leden die ongevraagd telefonisch advies kregen over hun woekerpolis. Dit meldt Amweb.nl. Volgens de bond zijn sommige adviseurs erop gebrand om voordat het...