Volgens het CBS is het consumentenvertrouwen in november gedaald t.o.v. oktober. Het saldo % positieve en % negatieve antwoorden komt in november uit op 13 (oktober 15). Dat is nog steeds ruim boven het langjarig gemiddelde, maar betekent wel een daling voor de vierde maand op rij. Zowel de deelindicator economisch klimaat als...

Volgens Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie bedroeg de inflatie in de EU in oktober 2,2%. Dit is iets hoger dan in september toen de inflatie 2,1% bedroeg. Ten opzichte van september vorig jaar is sprake van een stijging van 0,5 procentpunt (inflatie oktober 2018: 1,7%)....

Op 1 november heeft de VFN haar 18e lustrum groots gevierd in het Nationaal Militair Museum in Soest. Onder leiding van dagvoorzitter Jort Kelder werden tijdens het lustrumcongres de resultaten van het Nibud-onderzoek: 'Een persoonlijke lening: keuzes en ervaringen van consumenten' gepresenteerd, waaruit o.a. blijkt dat verreweg de...

Volgens eerste berekeningen van het CBS is het bbp in het 3e kwartaal van dit jaar met 0,2% gegroeid t.o.v. het 2e kwartaal. Ten opzichte van het 3e kwartaal van 2017 bedroeg de groei 2,4%. Consumenten gaven in het 3e kwartaal 2,3% meer uit dan een jaar eerder. Het is voor het 18e...

De consumentenprijzen zijn in oktober gestegen met 2,1% ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS. In september bedroeg de stijging 1,9%. De verandering van de consumentenprijsindex (CPI) is een indicator voor de inflatie in Nederland. In het zogenaamde prijzendashboard brengt het CBS naast de CPI ook andere inflatie-indicatoren in kaart, zoals prijsveranderingen...