De Consumentenbond waarschuwt in haar Geldgids voor dubbel betalen voor financieel advies. Voor veel lopende financiële producten hebben consumenten het advies al (grotendeels) via provisie betaald. Doordat veel financieels adviseurs over stappen naar een uurtarief voor advies over complexe financiële producten, bestaat de kans dat consumenten...

Het ministerie van Financiën heeft naar aanleiding van de verschillende reacties met betrekking tot vakbekwaamheid het BGfo aangepast. Wft-diploma's blijven in de toekomst geldig, ook als niet aan de PE-verplichting isvoldaan. "Om tegemoet te komen aan de wens vanuit de markt is in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk voorzien in de...

Op basis van reacties vanuit de markt heeft het ministerie van Financiën besloten om adviseurs betalen en sparen vrijgesteld te houden van diplomaplicht. Tevens zal het diploma sparen en betalen worden gewijzigd in het diploma Wft Basis. Het diploma Wft Basis blijft onderdeel van alle...

Financiële dienstverleners ontwikkelen steeds vaker bedieningsconcepten, waarbij ze via execution only-dienstverlening producten aanbieden of daar in bemiddelen. Bij execution only-dienstverlening kiest een consument (of cliënt) zelf een product inclusief alle productopties, zonder advies. De AFM maakt zich zorgen over de trend om op grotere schaal aan...