De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat onderzoeken of er overstapdrempels zijn bij financiële producten die door veel consumenten gebruikt worden. De mededingingsautoriteit neemt een aantal bankproducten en verzekeringen onder de loep, zoals hypotheken, lijfrente- en uitvaartverzekeringen.Het volledige bericht is te raadplegen op AMweb 15-06-2012...

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat huurders een grotere kans lopen op fincanciële problemen dan kopers.  58 Procent van de huurders komt maandelijks niet of nauwelijks rond. Ook staan huurders vaker rood dan kopers. Het Nibud gaat samen met GGN woningbouwcorporaties trainen in voortijdige signalering...

De wijzigingen in de Telecommunicatiewet treden 5 juni 2012 in werking. Dit houdt in dat telecombedrijven vanaf die dag de nieuwe wet ook dienen na te leven.Het inwerkingtredingsbesluit wordt aanstaande maandag 4 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Onder de Telecomwet vallen onder andere bepalingen over...

Onderzoek van PanelClix in opdracht van ARAG laat veel onduidelijkheden zien bij het tekenen overeenkomsten. Eén op de vijf Nederlanders geeft aan alles te in zijn contracten te begrijpen. 80 Procent komt zaken tegen die ze niet snapt. Slechts vier van de 10 Nederlanders lezen het hele contract. Een...

VVP bericht op haar website dat de minister van Financiën van plan is de SER advies te vragen over de vraag hoe de financiële sector een meer dienende rol kan gaan vervullen ten opzichte van de reële economie. Ook de beloningen in de financiele sector zullen...

Het is een bemiddelaar in consumptief krediet niet toegestaan om op zijn initiatief bij de klant thuis te komen. Ook niet wanneer op kantoor al een adviestraject is doorlopen. Dat schrijft De Jager aan de Tweede Kamer.Zie het gehele artikel op AMweb.nl, 4 juni 2012...