De AFM heeft een bestuurlijke boete van 30.000 euro opgelegd aan Graffiti Entertainment Europe (voorheen Clever Life). Volgens de AFM heeft de kredietbemiddelaar zich schuldig gemaakt aan verboden colportage. Dit meldt VVP op haar website 27 juni 2012...

Eurofinas, de organisatie van Europese aanbieders van consumptief krediet, maakt bekend dat haar leden in 2011 € 328,8 miljard aan nieuwe leningen hebben verstrekt: een stijging van 3,2% ten opzichte van 2010. Deze verbetering kwam vooral door een sterke groei in persoonlijke leningen (9,1%) en autofinancieringen (3,9%)....

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat onderzoeken of er overstapdrempels zijn bij financiële producten die door veel consumenten gebruikt worden. De mededingingsautoriteit neemt een aantal bankproducten en verzekeringen onder de loep, zoals hypotheken, lijfrente- en uitvaartverzekeringen. Het volledige bericht is te raadplegen op AMweb 15-06-2012...

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat huurders een grotere kans lopen op fincanciële problemen dan kopers.  58 Procent van de huurders komt maandelijks niet of nauwelijks rond. Ook staan huurders vaker rood dan kopers. Het Nibud gaat samen met GGN woningbouwcorporaties trainen in voortijdige signalering...

De wijzigingen in de Telecommunicatiewet treden 5 juni 2012 in werking. Dit houdt in dat telecombedrijven vanaf die dag de nieuwe wet ook dienen na te leven. Het inwerkingtredingsbesluit wordt aanstaande maandag 4 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Onder de Telecomwet vallen onder andere bepalingen over...

Onderzoek van PanelClix in opdracht van ARAG laat veel onduidelijkheden zien bij het tekenen overeenkomsten. Eén op de vijf Nederlanders geeft aan alles te in zijn contracten te begrijpen. 80 Procent komt zaken tegen die ze niet snapt. Slechts vier van de 10 Nederlanders lezen het hele contract. Een...