De Nederlandse consumenten kunnen jaarlijks minimaal EUR 0,4 miljard extra bestedingsruimte creëren door bewuster te lenen. In tijden van crisis en dalende koopkracht is deze extra ruimte meer dan gewenst. In de afgelopen jaren heeft de consument, hierin gefaciliteerd door de banken, de roodstanden op...

De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft  laten uitvoeren naar de financiering van de huizenmarkt. De VEH wil met deze 'Feitenkaarten' informatie leveren voor de discussie over de hervormingfen op de woningmarkt.De belangrijkste conclusies zijn:Nederlandse huishoudens hebben in vergelijking met andere Europese landen hoge hypotheekschulden uitstaan bij banken. Tegenover...

De Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt dat flexwerkers makkelijker een hypotheek moeten kunnen krijgen. Dat meldt de NOS. Momenteel komt vrijwel alleen iemand met een vaste baan in aanmerking voor een hypotheek.Ook verwijst de NOS naar cijfers van het UWV, waaruit blijkt dat vorig jaar in...

De Nederlandse consument staat steeds meer rood op zijn betaalrekening. Langdurige roodstanden, die het maandelijkse inkomen veelal ver te boven gaan, zijn niet in het belang van de consument. De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) roept de banken op om de klant meer centraal...

De Telegraaf schenkt aandacht aan flitskredieten. Bij deze snelle leningen worden consumenten opgezadeld met torenhoge kosten.De politiek heeft toegezegd om flitskredieten aan te pakken en sinds juni 2011 staan deze vormen onder het financiele toezicht. Maar ondanks deze ontwikkelingen hebben aanbieders van flitskredieten nog steeds...